Trang

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gồm những gì ?

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gồm những gì ? các bạn xem để kiểm tra mình thiếu gì không, để bổ sung vào hồ sơ thuế tncn nhé.
Hiện nay Thông tư 92/2015/TT-BTC đã bãi bỏ các mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. Tuy nhiên do phần mềm HTKK 3.3.5 chưa nâng cấp cho phù hợp nên cơ quan thuế vẫn thực hiện tiếp nhận các tờ khai quyết toán thuế TNCN theo thông tư 156/2013/TT-BTC. Khi phần mềm HTKK được nâng cấp phù hợp thì cơ quan thuế sẽ tiếp nhận các mẫu biểu theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.
 Đối với cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công thì hồ sơ bao gồm:
-  Tờ khai mẫu số 09/KK-TNCN, Phụ lục mẫu số 09-1/PL-TNCN, Phụ lục 09-3/PL-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.(Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.)

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gồm những gì ?
- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.
- Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.
- Bản chụp các hoá đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).
- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.
Bài viết: " Hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gồm những gì ?"

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới