Trang

Trình tự làm thủ tục bảo hiểm, lao động của công ty mới thành lậpTrình tự làm thủ tục bảo hiểm, lao động của công ty mới thành lập  cho đến khi đi vào hoạt động. Gồm những nội dung sau:
1. Khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động .
2.Xây dựng hệ thống thang lương bảng lương
3.Đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, BHTN lần đầu.
Trình tự làm thủ tục bảo hiểm, lao động của công ty mới thành lập
4. Những biến động về lao động, bảo hiểm trong năm:
a. Báo giảm + chốt sổ BHXH cho người lao động
b. Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm
c. Báo tăng BHXH, BHYT, BHTN cho Nhân viên kế toán tăng trong tháng
d. Gia hạn thẻ BHYT cho các nhân viên có thẻ hết thời hạn sử dụng
e.Thủ tục điều chỉnh tăng lương đóng BHXH 
f) Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm
5. Hướng dẫn tính và nộp BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ.
Trình tự làm thủ tục bảo hiểm, lao động của công ty mới thành lập
========
Các mẫu
TÊN ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN:
Số: ……….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------
……, ngày … tháng … năm ….

KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận-huyện /
(Hoặc  Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp/ Ban quản lý Khu công nghệ cao)

1. Tên Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể: ..........................................................................
2. Loại hình hoạt động: (Đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần):
...........................................................................................................................................................................................................
3. Địa chỉ hoạt động:.....................................................................................................................................................
4. Điện thoại:............................................. Fax: .................................................  Email: .........................................
5. Bắt đầu hoạt động kể từ: ngày…....... tháng ........... năm ……….
Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị như sau:

Stt
Họ và tên
Năm sinh
Giới tính
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Vị trí việc làm
Thời điểm bắt đầu làm việc
Đối tượng khác
Ghi chú
Nam
Nữ
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
1

2

3Tổng

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Thủ trưởng đơn vị/ hộ kinh doanh cá thể
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
Ghi chú:
- Trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của đơn vị  đặt tại địa phương nào thì báo cáo địa phương đó
- Cột 17 ghi những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp

 ================

Ảnh chụp không quá 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm, phông nền sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
………, ngày….. tháng ….. năm…..
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG
Kính gửi: ………………………………………………….
Họ và tên (chữ in): ……………………………Giới tính: .................................
Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................
Số chứng minh nhân dân / Hộ chiếu: ………… Ngày cấp: …../…../….. Nơi cấp:..............
Dân tộc: …………………… Tôn giáo: ................................................
Trình độ chuyên môn kỹ thuật: .............................................................
Bậc trình độ kỹ năng nghề (nếu có): .........................................................
Ngoại ngữ: ……………………………. Trình độ: .........................................
Địa chỉ liên hệ: ......................................................................
Điện thoại: ………….. Fax: …………. E-mail: .................................
 I. Quá trình đào tạo (dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên)
Stt
Trình độ
Trường, cơ sở đào tạo
Chuyên ngành đào tạo
Bằng cấp / chứng chỉ
1
2
 II. Quá trình làm việc
Stt
Đơn vị làm việc
Thời gian làm việc
(Từ tháng năm đến tháng năm)
Vị trí việc làm
12


 III. Khả năng, sở trường
IV. Giấy tờ kèm theo
1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ;
2. Giấy khám sức khỏe;
3. Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật;
4. Các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).
Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, tôi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm:
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các quy định về tuyển lao động./.


Người đăng ký dự tuyển
(Ký và ghi rõ họ tên)
 =========

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới