Lỗi misa 2015 error reading setupintialization file

Lỗi misa error reading setupintialization fileLỗi đưndn thư mc có tiếng vicó du:
Các bạn đang bị lỗi không cài đặt được misa 2015 thì xem trường hợp này nha , nó sẽ giúp các bạn khắc phục lỗi này
- Nhn biết: Khi nhn vào file setup báo ngay lỗi sau:
lỗi misa 2015 error reading setupintialization file 
- Nguyên nhân: Do đưng dn thư mục bộ i có chữ tiếng vit, nên phần mềm cài đặt không thực hiện lệnh cài đặt được
- Khc phục: Copy bcài sang thư mục khác không có chữ tiếng vit rồi cài li ( hoặc sẽ đường dẫn thư mục không cần có dấu ).

No comments:

Post a comment

 

Đăng ký nhận tin tức kế toán mới

Đăng ký cập nhật tin kế toán Qua Email
Mới Nhất

Thông tin kế toán

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới