Trang

Hướng dẫn sử dụng KBHXH phần 2

Hướng dẫn sử dụng KBHXH phần 2
Danh sách lao động trên KBHXH

Để nhập thông tin lao động, bạn có thể thực hiện theo 2 cách như sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp thông tin của từng người lao động

- Tại Menu chương trình, chọn Quản lý lao động > Thêm mới lao động- Tại giao diện này, bạn nhập đầy đủ các thông tin của người lao động như: Họ và tên, Mã NLĐ, chọn tình trạng tương ứng cho người lao động. Bạn sẽ dựa vào tình trạng này của người lao động để khai báo các nghiệp vụ tương ứng như báo tăng, báo giảm… Các chỉ tiêu thông tin này sẽ được chuyển tự động sang các tờ khai khi bạn lập các bộ hồ sơ.

-   Lưu ý: Các mục đánh dấu * là các tiêu chí bắt buộc phải nhập.

-   Nhập đầy đủ thông tin, màn hình hiển thị KBH như sau:

 - Tiếp theo, bạn chuyển sang tab Thông tin tham gia BHXH, BHYT. Màn hình hiển thị như

KBH sau:

- Trong phần này, bạn cần nhập đầy đủ các thông tin như: Số hợp đồng, Loại hợp đồng, Tiền lương, Các khoản phụ cấp, Thông tin về nơi đăng ký khám chữa bệnh… Các thông tin này cũng sẽ được tự động chuyển sang các tờ khai tương ứng với các nghiệp vụ khi kê khai bảo hiểm cho người lao động. Sau khi điền đầy đủ thông tin, màn hình hiển thị như sau:


- Đối với những lao động đã có thời gian làm việc và có đóng BHXH, bạn chuyển tiếp sang tab Thời gian làm việc có đóng BHXH để nhập các thông tin về quá trình tham gia BHXH cho người lao động đó. Màn hình của phần thông tin Kbhxh này hiển thị


- Tại màn hình này, bạn nhập đầy đủ các thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm của người lao động bao gồm từ tháng đến tháng, diễn giải (nếu cần), căn cứ đóng, tỷ lệ đóng… Các thông tin nhập tại tab này sẽ được chuyển tương ứng vào phần Diễn giải của người lao động khi bạn làm tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế - TK1-TS. Màn hình nhập thông tin hiển thị như sau:- Sau khi nhập đầy đủ các thông tin của người lao động, chọn nút Ghi để ghi lại các thông tin vừa nhập. Màn hình hiển thị thông báo ghi thành công thông tin của người lao động đó:

- Muốn nhập người lao động mới, kích nút Thêm mới để hiển thị Form thông tin ban đầu.

 

- Sau khi nhập xong thông tin của người lao đông, bạn có thể vào Danh sách lao động để xem toàn bộ các thông tin về những người lao động vừa nhập đó. 
Hướng dẫn sử dụng KBHXH phần 2
Xem thêm :
Hướng dẫn sử dụng KBHXH phần 1Hướng dẫn sử dụng KBHXH phần 3

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới