Sửa lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 22. - Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '01-10-2014' is not facet-valid with respect to pattern '((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?' for type 'DateType'.

Hướng dẫn sửa lỗi tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 22. - Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '01-10-2014' is not facet-valid with respect to pattern '((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?' for type 'DateType'. 


Cách sửa lỗi như sau :
- Bước 1: Vào đây 
- Bước 2: Các bạn tìm file và cài đặt :  Fix- KTQM - Config 3.0
- Bước 3:  Các bạn tải về và cài đặt bình thường nhé, sau khi cài xong thì các bạn nhớ reset máy tính . Thế là lỗi đã fix xong rồi nha.
-  Nếu vẫn còn lỗi thì các bạn chụp hình lại và gửi lại bình luận ở cuối bài .
Hướng dẫn sửa lỗi tờ khai không đúng định dạng với XSD

No comments:

Post a comment

 

Đăng ký nhận tin tức kế toán mới

Đăng ký cập nhật tin kế toán Qua Email
Mới Nhất

Thông tin kế toán

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới