Trang


Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất

Tải mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất, Ghi nhận trường hợp sai sót hóa đơn  phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Hôm nay, ngày … /…/2015 chúng tôi gồm có:
BÊN MUA:  CÔNG TY....
Địa chỉ: ..............................................................................................
Mã số thuế: ……………………………………………………………….
Người đại diện:………………....................   Chức vụ: …………….
BÊN BÁN: CÔNG TY..........................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................
Mã số thuế: ……………………………………………………………….
Người đại diện:………………....................   Chức vụ: …………….
Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:
1. Hoá đơn bị huỷ số: ………... do ……………………..… phát hành ngày ………..
2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT Tên hàng hoá, dịch vụ  Đơn vị tính  Số lượng Đơn giá   Thành tiền

                                                                                               Tổng cộng      ……………...
Thuế GTGT   ……………...
Tổng số          ……………...
(Bằng chữ:…………………………………………………)

3. Lý do huỷ hoá đơn: .............. ( ví dụ: Do ghi sai 
Đơn giá hàng hóa )
Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.
Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị
pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
Notes: Các bạn có thể copy mẫu về word rồi chỉnh lại nha, hoặc bạn nào lười copy mà  cần tải hoá đơn thì để lại email nhé

 Bài viết: "Tải mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất"

No comments:

Post a Comment

 

Đăng ký nhận tin tức kế toán mới

Đăng ký cập nhật tin kế toán Qua Email
Mới Nhất

Thông tin kế toán

Pageviews last month

Đối tác

hệ thống tài khoản kế toán mới nhất|| học kế toán thực hành ở tphcm | học kế toán thuế ở đâu tốt nhất tphcm - Tải báo cáo thực tập kế toán - từ khoá: hoc ke toan tphcm | Auto Lọc bạn bè không tương tác trên điện thoại | Bạn bị mất acc và cần tìm Cách lấy lại mật khẩu FB trên điện thoại

Bài viết mới