Trang


Mẫu bảng phụ cấp lương mới nhất

Mẫu bảng phụ cấp lương mới nhất 2016 2017 2018 2019 2020, các bạn tải mẫu ở cuối bài nhé
 PHỤ CẤP LƯƠNG NĂM 2016


II.- CÁC LOẠI PHỤ CẤP LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
Đơn vị tính : 1000 đồng
CÁC LOẠI PHỤ CẤP
TỶ LỆ
PHỤ CẤP
MỨC PHỤ CẤP
Ghi chú
1.- Phụ cấp chức vụ - Giám Đốc
0.50
6,975

 - Phó Giám Đốc
0.40
5,208

 - Kế toán trưởng
0.40
4,960

 - Trưởng phòng
0.30
3,534

 - Phó phòng
0.20
2,170

2.- Phụ cấp trách nhiệm - Giám Đốc
0.50
6,975

 - Phó Giám Đốc
0.40
5,208

 - Kế toán trưởng
0.40
4,960

 - Chuyên viên cao cấp, kinh tế viên cao cấp, kỹ sư cao cấp
0.30
3,720

 - Trưởng phòng
0.30
3,534

 - Phó phòng
0.20
2,170

 - Nhân viên các phòng ban
0.10
465

 - Kỹ thuật viên - Cấp 1
0.10
1,054

 - Kỹ thuật viên - Cấp 2
0.10
930

 - Kỹ thuật viên - Cấp 3
0.10
620

 - Nhân viên văn thư
0.10
465

 - Nhân viên phục vụ
0.10
341

 - Nhân viên lái xe
0.10
465

 - Thủ kho
0.10
496

 - Bảo vệ
0.10
372

3.- Phụ cấp độc hại, nguy hiểmPhạm vi áp dụng cho tất cả CBNV có sử dụng vi tính và kỹ thuật
0.10

Trên mức lương tối thiểu
4.- Phụ cấp lưu động - Giám Đốc
0.40
5,580

 - Phó Giám Đốc
0.40
5,208

 - Kế toán trưởng
0.40
4,960

 - Chuyên viên cao cấp, kinh tế viên cao cấp, kỹ sư cao cấp
0.40
4,960

 - Trưởng phòng
0.30
3,534

 - Phó phòng
0.20
2,170

 - Nhân viên các phòng ban
0.15
698

 - Kỹ thuật viên - Cấp 1
0.15
1,581

 - Kỹ thuật viên - Cấp 2
0.15
1,395

 - Kỹ thuật viên - Cấp 3
0.15
930

 - Nhân viên văn thư
0.15
698

 - Nhân viên lái xe
0.15
698

 - Thủ kho
0.15
744

 - Bảo vệ
0.15
558

5.- Phụ cấp đắt đỏ (Đối tượng cho toàn bộ CBNV)
0.10

Trên mức lương cấp bậc
6.- Phụ cấp kiêm nhiệm (Đối tượng cho toàn bộ CBNV, nếu có kiêm nhiệm)
0.05

Trên mức lương cấp bậc
7.- Phụ cấp tiền cơm (Toàn bộ nhân viên)

680,000
 25.000 đồng/1ngày
Có thể thay đổi theo thời giá


Bài viết: " Mẫu bảng phụ cấp lương mới nhất"


No comments:

Post a Comment

 

Đăng ký nhận tin tức kế toán mới

Đăng ký cập nhật tin kế toán Qua Email
Mới Nhất

Thông tin kế toán

Pageviews last month

Đối tác

hệ thống tài khoản kế toán mới nhất|| học kế toán thực hành ở tphcm | học kế toán thuế ở đâu tốt nhất tphcm - Tải báo cáo thực tập kế toán - từ khoá: hoc ke toan tphcm | Auto Lọc bạn bè không tương tác trên điện thoại | Bạn bị mất acc và cần tìm Cách lấy lại mật khẩu FB trên điện thoại

Bài viết mới