Hạch toán chi phí xăng dầu

Hạch toán chi phí xăng dầu . định khoản khoản phí xăng dầu chạy thử như thế nào ? 

- Khi sử dụng ô tô con  , phát sinh chi phí xăng dầu các bạn cho vào tài khoản CP QLDN nhé. ( 642)
- Khấu hao của xe  cho vào 642
- Tất cảc các phí đăng kiểm, chạy thử, thay thế phụ tùng thì bạn tập hợp vào và cho vào nguyên giá TSP/s: Ô tô con  không có chi phí chạy thử
- Thuế cho vào tài khoản 133- Giá trị vật liệu xuất dùng, hoặc mua vào sử dụng ngay cho quản lý doanh nghiệp như: xăng, dầu, mỡ để chạy xe, vật liệu dùng cho sửa chữa TSCĐ chung của doanh nghiệp,..., ghi:
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422)
Nợ
TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ)
         TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
         Có các TK 111, 112, 242, 331,..
Bài viết : " 
Hạch toán chi phí xăng dầu " - Bản Nháp

No comments:

Post a comment

 

Đăng ký nhận tin tức kế toán mới

Đăng ký cập nhật tin kế toán Qua Email
Mới Nhất

Thông tin kế toán

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới